...

Yapılar genel olarak 2 kısma ayrılmaktadırlar. Bular sivil yapı ve endüstriyel yapı şeklinde tanımlanmaktadırlar. Burada endüstriyel olan yapılarla ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu yapılar genel anlamda endüstriyel faaliyetler olan iş ve üretim ile ilgili olarak yapılırlar. Özele inildiği zaman kimya, petrokimya endüstrisi gibi yapılar ile karşılaşılır. Endüstriyel yapıların inşasını yapacak olan firmalar gerekli olan lisans ve izinleri edindikten sonra iş yapabilirler. Bu inşaat sektöründe üst düzeyde bulunan profesyonel elemanlar işleri yürütürler.

Endüstriyel Yapıların Çeşitleri

  • Prefabrik olarak yapılan endüstriyel yapılar
  • Çelik konstrüksiyonlu olan endüstriyel yapılar
  • Konvansiyonel olan endüstriyel yapılar
  • Karma olarak sınıflandırılan endüstriyel yapılar

İlk olarak yapının projesi hazırlanır sonra temelde uygulanacak olan sistem belirlenerek endüstriyel yapı inşa sürecine girilir. Projelendirme aşamasında sanayicinin istekleri göz önüne alınarak proje hazırlanır. İhtiyaçlar arasında tesiste kaç kişinin çalışacağı, binanın dinamik ve statik yükleri gibi değişkenlerden meydana gelmektedir. Yapının temel sistemi yapılırken ise zeminin türü ve üzerine binecek olan taşınması gereken yük oranına bağlı olarak uygun bir temel sistemi seçilir.

Endüstriyel yapı sistemlerinde çelik yapılardan da yararlanılır. Çelik yapı sistemlerinde yapının kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemleri de çelikten yapıldığı için yapının taşınması gereken yük oranı oldukça azalmaktadır. Bu da önemli bir avantaj sağlar. Özellikle depremin önemli tehditler arasında ilk sırada olduğu bölgelerde sıklıkla çelik yapı türü tercih edilir.

Çelik yapı sistemleri statik yetenekler, mekanik özellikler ve uygulama aşamasında sağladığı kolaylıklar nedeniyle gittikçe artan bir talep görmektedirler. İnşa sürelerinin düşük olması ve birçok açıdan avantaj sağlamalarından dolayı yapılarda çoğu zaman öncelikli tercih konumundadırlar.

Endüstriyel yapı olarak sınıflandırılan bir yapı türü de konvansiyonel yapı türüdür. Bu yapı türünün büyük çoğunluğu betonarme olarak inşa edilmektedir. Çelik ve betonarme sistemlerinin bir arada bulunduğu sistemlerdir. Bu yapılarda betonun ve çeliğin bir arada kullanılma nedeni her iki yapı sisteminin avantajlarından yararlanabilmektir. Örneğin çelik sistemlerin yangın tehlikesine karşı fazla dirençli olmaması ve betonun da basınç ve çekme yüklerine karşı dayanımının çeliğe oranla az olması gibi.

Çelik beton ile örtülerek her iki malzemenin sağladığı avantajlardan yararlanmayı sağlayan kısımlar elde edilmektedir. Konvansiyonel yapı sınıfına giren endüstriyel yapıların 50 yıl ile 70 yıl arasında ömürleri olduğuna dair kabul gören görüşler bulunmaktadır. Diğer yapı sistemlerine göre deprem etkisine karşı fazla dirençli değillerdir.

Endüstriyel yapı sistemlerinin zemin kısmı büyük önem taşır. Zeminin yapımı sırasında teknolojik açıdan gelişmiş makine sistemleri kullanılır. Bu nedenle bu yapıların zemin kısmında parlak ve pürüzsüz bir beton tabakası bulunur. Örneğin otoparklar, yürüme yolları, depolar, atölyeler ve iş yeri zeminleri gibi. Bu zeminler aynı zamanda yıkanabilir olduklarından kolayca temizlenebilirler

Endüstriyel Yapı Modellerimizi Görmek İçin: Tıklayınız