Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina

By 4 Ocak 2019Blog

Neden Yeşil Bina?

Gelişen dünyanın büyüyen sorunları olan çevre kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi, küresel ısınma, susuzluk gibi geri dönülemez yollara girdiğimiz bu dönemde; yapı sektörü çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirdi. Çevreye duyarlı insanların da bu konuyla ilgilenmesi, ‘’yeşil bina’’ olarak adlandırılan yapıların ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğaya saygılı, ekolojik, enerji tüketimini azaltan ve aynı zamanda klasik bir binadan istenen konforu sağlayan yeşil binalar, bütün dünyadaki yapı sektöründe sağlam bir yer edindi. Yeşil binalar için oluşturulan standartlar belirlenirken; binanın konumlandırılacağı arazinin seçimi, tasarımı, inovasyonu, binanın strüktüründe kullanılacak yapı malzemelerinin nitelikleri, strüktürün yapım tekniği, oluşan atık malzemelerin yeniden kullanılması için neler yapılacağı gibi konular hassas bir şekilde ele alınır.

Yeşil Bina Tanımı

American Society for Testing and Materials (ASTM) International’ın 2001 yılında yeşil binalar için yaptığı tanım şöyledir: yapı özellikleri inşaat sürecinde ve sonrasında yerel, ulusal ve küresel ekosisteminin işlemesini iyileştirmeye yardımcı olan binalar…
Bir başka tanım ise Kilbert ve Grosskopf’dan geliyor; “Yeşil binaların beş temel özelliği olması gerekmektedir. Bunlar; ekosistem ile bütünleşme, yenilenebilir malzeme sistemi, yenilenebilir enerji ve pasif tasarımın kullanılması, bina su döngüsünün en iyi şekilde sağlanması, iç hava kalite kriterlerinin tam olarak uygulanmasıdır”.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina - APEC Blog

Yeşil Binanın Faydaları

 • Şehir hayatına değer katar.
 • Binaların kalitelerini arttırır.
 • Binaların doğal çevrelerine verecekleri zararı minimuma indirir.
 • Sürdürülebilir teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam oluşturur.
 • Hafriyatla oluşan atıkların değerlendirilmesini sağlar.
 • Çatılarda uygulanan özel teknikle yağmur sularını arındırır.
 • Yağmur sularının kullanımı sayesinde kanalizasyon sisteminin yükünü hafifletir.
 • Güneş enerjisi olabilecek en verimli şekilde kullanılır.
 • Doğal ışık ve havalandırma için en uygun tasarımların hazırlanması ile enerjiden tasarruf sağlanır.
 • Güneş ışınlarını yansıtmayan yüzey kullanımları sayesinde sera etkisi azalır.
 • Binanın yüzeylerinin olabildiğince yeşil olması nedeniyle oksijen üretilir
 • İzolasyon sistemleri sayesinde ısıtma – soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımlarının azaltılması sağlanır.

Yeşil Bina Yapımı

Urban Land Institute, Yeşil Bina yapımını 10 aşamada ifade etmiş.

  • İlk adımda binanın konumlanacağı arazide güney ve kuzey cephelerinin dikkate alınarak bir düzenleme yapılmasıyla güneş ışığından maksimum verim alınması sağlanır. Bu sayede binanın yerleşimi için bir kazanç oluşturulmuş olur.
  • İkinci adımda binaların güney cephelerinde bulunan pencerelere solar panellerin yerleştirilmesi ile güneş ışınlarının binaya girişinin kontrolü sağlanır. Bu sayede gerekenden fazla ısı kazanımları önlenir ve elektirk enerjisi üretilebilir.
  • Üçüncü adımda binanın maruz kaldığı güneş ışığına göre seçilen cam ve cam kaplamaları (low-e camlar) kullanılarak ısı izolasyonu yapılıp ısı kontrolü sağlanır. Bu uygulama sayesinde %5 oranında bir iyileştirme görülmektedir.
  • Dördüncü adımda binaya alınacak temiz havanın kontrolü sayesinde doğal havalandırma yapılıp; ısıtma-soğutma sistemlerinin yükü azaltılır ve enerji tasarrufu yapılır. Bu şekilde %20 oranda bir kazanç sağlanır.
  • Beşinci adımda kat planlarının tasarlanırken güneş ışığının kullanımını maksimum seviyeye çıkartılarak açık mekan yerleşimleri bu ölçütler ekseninde yapılır.
  • Altıncı adımda kullanılacak malzemelerin doğal, çevreye duyarlı, geri dönüşümü sağlanabilen ve sürdürülebilir olanlardan seçilmesine dikkat edilir.
  • Yedinci adımda binanın konumlanacağı arazinin kolay erişilebilir, ulaşımda kullanılacak araçlardan motorlu olanları minimize edecek şekilde olması planlanır. Sağlık ve verimliliğin arttırılması önemsendiği için doğaya salınacak karbondioksit miktarında azalma sağlanır.
  • Sekizinci adımda binanın uygun noktalarına güneş pillerinin yerleştirilmesiyle; güneş ışığının maksimum düzeyde alınması sağlanır. Yapıların bu ışığı enerjiye çevirmeleri sağlanıp tüketimleri üretime çevirilir. Güneş pillerinin konumu çatı, cephe ya da otopark alanları olup bu noktalarda gölgelik alanlar yaratılmak istenmektedir.
  • Dokuzuncu adımda binaların oluşturacağı atıkların geri dönüştürülmesi konusuna odaklanılır. Sürdürülebilir malzemeler kullanılır. Tükenme tehlikesi olmayan ve ulaşımı kolay ve yakın çevreden temin edilen malzemeler tercih edilir. Bina için kullanılacak tüm yapım malzemelerinin insan sağlığına etki etmemesine özen gösterilir.
  • Onuncu adımda aydınlatmaların sadece gerekli durumlarda kullanılmasını sağlayan sistemler geliştirilip gerekli olmayan durumlarda devre dışı kalmaları sağlanır. Bu sistemler %10 oranında iyileştirme sağlar.

Kaynak: Bu yazı Arzu Bora “YEŞİL BİNALARIN PROJE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME” konulu Mimarlık Yüksek Lisans Tezi’nden yararlanılarak yazılmıştır.

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin

... Whatsg