Sürdürülebilirlik ve Yapı Sektörü

By 2 Ocak 2019Blog

Tüketim?

Dünya kara kütlesinin yüzde ikisi şehirlerden oluşmakta. Şehirler küresel gaz salınımlarının %15’inin sebebi. Doğada elde ettiğimiz bütün ham maddelerin %40’a yakını inşaat sektörü için üretiliyor, üretilen enerjinin %40 kadarı da binalar tarafından tüketiliyor. Yaşadığımız yapılar,  COsalınımının %30’unun sebebi. Dünya kaynaklarının en büyük kullanıcısı yarattığımız yapay çevre… Dünya üzerindeki enerjinin üçte birinden fazlası binalar tarafından tüketilmekte. Yani demek oluyor ki, ‘’imarlı çevre’’ iklim değişikliğinin hem problemi hem de çözümü konumunda. Hal böyleyken ‘’sürdürülebilirlik’’ yapı sektörü için düşünülmesi gereken bir olgu haline gelmeye başladı.

Peki Üretim?

İmarlı çevreyi oluşturan yapıların büyük bir çoğunluğu enerji kullanımı bakımından verimli bir şekilde tasarlanmamış. Fakat günümüz teknoloji ve sistemlerinin uygulanmasıyla yapılarda önemli derecede enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu tasarrufa yapıların sera gazı salımlarını ve enerji kullanımlarını düşürerek başlayabiliriz. Ayrıca geri dönüşüm, metan gazının güç olarak kullanılması, aydınlatma seçeneklerinde düzenleme, Güneş ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırma gibi seçenekler de mevcut. Gelişmiş diye adlandırdığımız ülkelerin çoğunda bu konuda çalışmalar hızlanmış durumda. Buna örnek olarak New York’ta bulunan Empire State Building binasının enerji tüketimini yılda %38 oranında azaltan düzenlemelerini verebiliriz. Bu düzenlemelerden bir tanesi, binada bulunan 6514 pencerenin enerji açısından yenilenmesi. Bu yenilenme süreci şu şekilde açıklanıyor: “Mevcut çerçeveleri kullanıyoruz, çerçeve içlerini çıkartıyoruz, camları kullanıyoruz ve temizliyoruz. Camların arasına düşük emisyonlu (düşük E) bir filmi ara malzeme olarak yerleştiriyoruz. Buna üç camlı pencere adı verilse de aslında olay mevcut camların kullanılması ve iki parçanın arasına düşük emisyonlu bir film yerleştirilmesinden ibaret..”

Copyright © static.turbosquid.com

Bu örnekte olduğu gibi yapılmış ya da daha yapımına başlanmamış yapılar için yöntemi önceden belirleyerek halihazırdaki durumların saptanması, değerlendirmeye alınması, hedeflerin oluşturulması, ölçütlerin seçilmesi gibi gerekli adımların oluşturulup bir dayanışma içinde ilerlenmesi gerekiyor.

Daha Az Tüketim

Sürdürülebilir tasarımın amacı; yerel malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi ait olduğu veriler eşliğinde gelecek nesilleri de hedef alarak kendisine yetebilmeyi hedefler. Çevre dostu yapılar üretmenin esas alındığı bu kültürde verimli bir enerji kullanımı sağlanır ve maliyet en aza indirgenir. Kendi habitatıyla birlikte belli bir çağa ya da zamana ait olmadan gelecek kuşakların kullanımına elverişli olmaya çalışır. Her zaman doğanın kendisini esas alır.

Sürdürebilir yapı kendi yaşam döngüsü içinde kullanılacak tüm malzemelerinin; inşa, konstrüksiyon, kullanma, sökme, geri dönüşüm, yıkım ve atım gibi etkilerini göze alarak tepkiler oluşturmayı hedeflemelidir. Bu tarz bütüncül yaklaşımlarla oluşturduğumuz yapıların, dünyamızın kaynakları üzerindeki etkisini değerlendiriyor olmalıyız. Günümüz şartlarında yapıların CO2 salınımını hesaplamak gibi bir seçeneğimiz mevcut. Bunun da ötesinde yapılar için sürdürülebilirlik notu, yeşil yapı belgeleri gibi birçok kriter var.

Önümüzdeki dönemler için yapı sektörü enerji verimliliği yüksek ve CO2 salınımı düşük bina tasarımlarına yönelmiş durumda. AB ülkelerinde, Çin ve İngiltere’de enerji verimliliğini arttırmak ve CO2 salınımını düşürmek için birçok yasa ve düzenleme üzerinde çalışılmış. Örnek olarak İngiltere’nin 2008 yılında ‘’İklim Değişikliği Yasası’’nı kabul etmesini ve bu yasadan yola çıkarak yapılardaki CO2 salınımını 2020 yılına kadar %26 oranına, 2050 yılına kadar ise %80 oranına indirmeyi hedeflemesini verebiliriz. Beraberinde 2016 yılından itibaren yeni inşa edilecek tüm konutların, 2018 yılından itibaren ise tüm kamu binalarının ve özel sektör binalarının sıfır karbon esasına göre yapılması zorunluluğu da oluşmuş.

AB, enerji verimliliğini arttırmak ve CO2 salınımını azaltmak konusunda önceliği konutlara vermiş durumda. 2002 yılında hazırladıkları ‘’Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği’’ ile mevcut ve yeni yapılacak konutların bu konu esasında düzenlenmesi ve her beş yılda bir yenilenmesi amaçlanmakta. Buna uygun olarak 2020’den itibaren tüm yeni binaların ‘’neredeyse sıfır-enerji’’ ekolüne göre yapılması zorunlu tutuluyor.
‘’Neredeyse sıfır-enerji’’ esasına dayanan binalarda; hem enerji tüketiminin en aza indirilmesi, hem de ihtiyaç duyulan enerjilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gerekmektedir.(¹)’’

Kaynak

1- Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the council on the energy performance of buildings. Official Journal of European Union.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriSeru/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin