Sendai Mediatheque

By 23 Ocak 2019Blog

Toyo Ito ve Tasarım Anlayışı

Sendai Mediatheque Japonya’nın Miyagi bölgesinin Sendai şehrinde 2001 yılında kullanıma açılan bir kütüphanedir. Binanın mimarı Kore asıllı kural tanımayan mimar Toyo Ito’dur. Ito, kavramsal mimarinin öncülerindendir. Fikir, metin, diagram ya da sanatsal enstalasyonlardan oluşan bu mimari tür Ito’nun yepyeni koşullar ve formlar arayışıyla oluşan sanatı için en kullanılası kavram olsa gerek. Her yeni projesinde daha iyisini yapabilecek olmanın verdiği özgüvenle hareket eden, kendini geliştirme odaklı zihin ve bakış açıları yaratmaya çalışan Ito, “asla belli, sabit, bana özgü tek bir stilim olmayacak ve ben hiçbir işimle tam anlamıyla tatmin olmayacağım” sözleriyle kariyerini özetliyor aslında…

Sendai Medaitheque

Sendai Medaitheque caddeden görünümü
© static.designboom.com

Sendai Mediatheque Yapısı Tasarım Kararları

Sendai Mediatheque projesi Sendai kent yönetimi tarafından düzenlenen bir yarışmayla duyurulmuş. Yarışma şartnamesinde proje için “yeniçağ için sanat gibi duyusal, kitaplar gibi entelektüel ve bunların birleşimi olarak elektronik, görsel ve işitsel olarak medyaları müşterek olarak biriktiren ve sağlayan yeni bir kentsel fonksiyon alanı” olarak bahsedilir.
Ito, yarışmayı kazanan bu tasarımında mekan, strüktür ve biçim arasında farklı özelliklere sahip olmalarından kaynaklanan alıştığımız ilişki tabularını yıkmaktadır. Güncel yaşam standartlarını tasarıma dahil ederek dijital teknolojleri kullanıp hiç yapılmamış bir iş ortaya koymuştur. Proje bünyesinde kütüphane, internet odaları, DVD alanları, galeri ve kafe fonksiyonlarını barındırıyor. Kamuya tamamen açık olması istenen yapıda Ito, bunu yapının şeffaflığıyla bağlamış. Şehre geniş çerçevelerden bakmaya imkan tanıyan bir kabuk oluşturmuş. Tasarıma başlarken alışkın olduğumuz yapı formları gibi kiriş, duvar, oda ve bunların bir birlikteliği olsun istememiş, iç-dış ayrımı olmasından kaçınmış. Kabul edilmiş mimari kurallara karşı tavrını koymuş. Tüm bu hedefler doğrultusunda Toyo Ito, yumuşak ve akışkan çizgilerle iç ve dışarıyı birleştirme yolunda metafor olarak akvaryum ögesini kullanmış. Yapının strüktürü akvaryumun içindeki bir bitkiyi andıran giriş katından son kata kadar uzanan taşıyıcılardan oluşuyor. İçerisinde birbirinden çok farklı fonksiyonlar barındıran bu yapı; farklı fonksiyonları birbirinden keskin hatlarla ayırmak yerine mekan değişimlerini mobilyalarda sağlayıp geçişleri akışkanlaştırmış, kullanıcının yapı içerisindeki gezintisini kesintiye uğratmamış.

Sendai Mediatheque Yapısı

Sendai Mediatheque yapısı – ©
i.pinimg.com

Strüktürü

Ito, çoğu projesinde beraber çalıştığı inşaat mühendisi Mutsuro Sasaki’ye yarışma projesine dair ilk fikir eskizlerini göndererek çalışmaya başlarlar.

Toyo Ito’nun projeye dair ilk eskizi

Toyo Ito’nun projeye dair ilk eskizi -static.designboom.com

Ito’nun ortaya çıkardığı bu yeni yapı tipolojisi için elbette yeni bir strüktür teorisi gerekliydi. Önerilen yeni strüktür modeli plak, tüp ve ten olarak adlandırılan üç temel bileşenden meydana gelmekte.

Sendai Mediatheque Strüktür Yapısı

Strüktür diagramı – © static.designboom.com

Küçük kesitli çelik borulardan oluşan 13 adet birbirinden farklı form ve işlevdeki tüpler kare şeklindeki plakalardan geçmektedir. Bu yöntemi klasik kolon döşeme mantığının bir yorumlaması olarak nitelendirebiliriz. Çelik teknolojisinin geldiği noktada ince kesitlerle çözülebilen bu strüktür tasarımcının istediği estetiği ve akışkanlığı sağlamıştır. Plakalara bağlanan tüplerden dört kenarda bulunan en büyükleri yatay ve düşeydeki yük akışının %60-70 ‘ini sağlamaktadır. Strüktürel görevinin dışında katlar arası sirkülasyonu sağlama gibi bir fonksiyonları da mevcut. Diğer 9 tüp ise strüktürel olarak yatay kuvvetlere çalışarak ışık, hava, ses ve iletişim akışını sağlar.

Sendai Mediatheque Tüplerin İşlevleri

Tüplerin işlevlerini gösteren diagram –
© www.ad.ntust.edu.tw

Plakalar petek şeklinde çelik döşemelerdir. Tüpler ile bağlandıkları yerlerde petek döşemeler boşalır ve bazı yerlerde tüplerin ağsı yapısına ayak uydurmak üzere örüntü bozulur. Örüntüdeki bu bozulma özellikle yapılmış bir strüktürel tasarımdır aslında. Petek döşemenin hâli hazırdaki örüntüsü tüplerle birleştiği noktada birbirlerine aktaracakları yük geçişini verimli hale getirecek şekle dönüştürülür. Ağsı tüp kolonlara bağlanan plakalar(döşemeler) ile oluşturulan bu harmoniye çelik malzemesinin katkıları yadsınamaz. Farklı işlevlere hizmet eden tüp ve plakaların birbirine bağlanmasında da yine çelik malzeme kullanılmış. Tüpün plaka ile bağlandığı noktada çelik ince kesitli bir çember eşlik eder.

Sendai Mediatheque - APEC Blog
Sendai Mediatheque - APEC Blog

Tüplerin birbirinden farklı geometriye sahip olmaları ve plakalarla birleşim detaylarında oluşturulan akış detayı; deprem yüklerinin soğurarak aktarılmasında strüktüre destekleyici bir etki yapıyor. Yapının 2005 yılında gerçekleşen Kobe depreminden ve 2011’de Sendai bölgesinde gerçekleşen 8,9 büyüklüğündeki Tohoku depreminden strüktürel olarak hasarsız çıkması başarılı bir konstrüksiyon çözümü yapıldığını kanıtlamakta.

Cepheyi temsil eden ten ise yapının iç ve dış ayrımını sağlıyor fakat yazının başında da belirttiğim gibi Ito yapıyı tasarlarken aslında yapının iç ve dış gibi bir ayrımının olmasını istemez, akışkanlığın burada da korunmasını tercih eder. Bu yüzdendir ki ana cephe elemanın şeffaflığı; içerideki yaşantıyı ve kullanıcı hareketlerinin katlar arasındaki akışkanlığını vurgulamaktadır.

Plan çözümlemesi açık plan mantığıyla hazırlanan yapıda kapalı mekan algısı olmaksızın Ito tarafından şöyle tasvir edilmiş “tüpler ve plaklar ile strüktüre edilmiş bir mekan”.
Teknik olarak zor bulunan mekânsal etkilerin mimar-mühendis işbirliği ile çözüme kavuşturulabileceğinin somut kanıtı niteliğinde bir proje olan Sendai Mediatheque örneğinde; tasarım ve uygulama aşamalarında en başından beri hedeflenen süreklilik ve akışkanlık, tasarım kriterlerinin birbirine aktarılarak strüktürel ve mekânsal karşılıklarının test edilmesiyle mümkün kılınmış.

Kaynaklar
1-https://www.designboom.com/architecture/toyo-ito-designboom-interview/
2- http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=408&RecID=4148

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin