Köprü ve Kapı – Georg Simmel

By 11 Ocak 2019Blog

NOT: Bu yazı Simmel’in insan ilişkilerini çözümleme yolunda metafor olarak köprü ve kapı imgelerini kullanmasıyla ilgili teorik bir yazıdır.

Dışsal şeylerin imgesi; dışsal doğada her şeyin birbirine bağlı olduğu düşünülen, aynı zamanda ayrık olarak görülebileceği muğlak boyutlara sahiptir. Malzemelerin ve enerjilerin kesintisiz dönüşümleri, her şeyi her şeyle ilişkilendirir ve tek tek elementlerden tüm kozmosları yaratır.

Köprü ve Kapı - Georg Simmel - APEC Blog

Öte yandan nesneler, uzayın acımasız bir şekilde ayrılmasında sürülmeye devam eder. Maddenin hiçbir parçacığı mekanını bir başkasıyla paylaşamaz ve farklılığın gerçek bir birliği mekânsal anlamda mevcut değildir. Kendi kendini dışlama kavramları üzerindeki bu eşit talep sayesinde; doğal varoluş, bunların hiçbir şekilde uygulanmasına direniyor gibi görünmemektedir. Tabiatın aksine bağlanma ile ayrılma hakkı sadece insana verilmiştir ve bu faaliyetlerden biri diğerinin her zaman ön varsayımıdır. Herhangi bir şeyi “ayrı” olarak tanımlamak için; eşyaların bozulmamış deposundan iki öğe seçsek, onları bilincimizde bir diğeriyle ilişkilendiririz. Bu ikisini aralarındaki ayrıma rağmen birlikte vurgularız. Daha önce bir şekilde birbirinden izole ettiğimiz şeyleri yalnızca birbirleriyle ilgiliyken hissedebiliriz; birlikte olmak için ilk önce ayrılmalıyız. Pratik ve mantıksal olarak ayrılmamış olanı ve gerçekten de bir anlamda ayrılmış kalanları bağlamak anlamsız olacaktır. Her iki faaliyet türünün de insan teşebbüslerinde bir araya geldiği formül, bağlılığın ya da ayrılmanın doğal olarak ne olduğu ve ilgili alternatifin bizim görevimiz olduğunun hissedilip hissedilmediği, tüm faaliyetlerimizi yönlendirebilecek bir şeydir. Sembolik, fiziksel ve entelektüel anlamda, her an bağlı olanları ayırır veya ayrı olanları bağlarız.

İki yer arasında bir yol inşa eden ilk insanlar, insanlığın en büyük başarılarından birini gerçekleştirdiler. Ne kadar sıklıkla ikisi arasında gidip gelebildiklerine bakılmaksızın, yeryüzünün yeryüzüne nesnel olarak doğru bağlandığı yolun gözle görülür bir biçimde etkilenmesi idi. Bağlanma isteği ve şeylerin şekillenmesi; sık sık kendi frekansına ya da nadirliğine bağlı olmaksızın her tekrarda iradenin mevcut olduğu bir şekillenme haline gelmişti. Yol yapımı; kişi, özellikle insan başarısıdır. Hayvan ise sürekli olarak bir ayrılığı üstesinden ve çoğu zaman en akıllıca ve en ustaca yollardan çıkarır, ancak başlangıcı ve sonu birbirinden bağımsız kalır, yolun mucizesini gerçekleştirmez: hareketi, onun içinden başlayan ve içinde sona eren katı bir yapıya donar.

Bu başarı bir köprünün yapımında zirvesine ulaşır. Burada insanın bağlanma arzusu, yalnızca mekânsal ayrışmanın pasif direnci değil, aynı zamanda özel bir yapılandırmanın aktif direnci ile de karşı karşıya gibi görünüyor. Bu engeli aşarak köprü, uzamsal uzay alanımızın uzamasını genişletir. ‘’Ayrı’’ sadece bizim için bir ırmağın kenarları değildir. Yakaları pratik düşüncelerimizde, ihtiyaçlarımızda ve fantezimizde bağlamasaydık, o zaman ayırma kavramının bir anlamı olmazdı. Fakat buradaki doğal biçim, bu kavramı olumlu bir niyetle düşünürsek; sanki burada ayrılık, ruhun hâkim olduğu, uzlaştığı ve birleştiği, kendileri ve içlerindeki unsurlar arasında dayatılmış gibi görünüyor. Köprü, yalnızca gerçek ve pratik hedeflerin yerine getirilmesi için değil, doğrudan görünür hale getirilmesiyle arasındaki bağlantıyı başardığı sürece estetik bir değere dönüşür.

İnsanlar genel olarak bir manzaradaki bir köprüyü “pitoresk” (¹) bir unsur olarak görürler. Çünkü doğa tarafından verilenin tesadüfi olması, tamamen entelektüel bir doğaya sahip olan bir birliğe yükselir. Yine de, hemen mekânsal görünebilirliği sayesinde, saflık sanatı, yalnızca doğal olanın adaya benzeyen ideal bir bütünlüğüne ruhsal olarak kazanılmış birliğini getirdiğinde temsil ettiği estetik değere tam anlamıyla doğru bir şekilde sahip olduğu anlamına gelir.

Ayrılık ve birlik arasındaki ilişkide, köprü her zaman vurgunun ikincisine düşmesine izin verir. Aynı zamanda onları görünür ve ölçülebilir kılan çapa noktalarının ayrılmasının üstesinden gelir. Kapı ise daha belirleyici bir şekilde nasıl ayrıştığını gösterir. Bağlanma kesin olarak aynı eylemin sadece iki yüzüdür.

İlk yol yapımcısı gibi bir kulübeyi ilk kez inşa eden insan, doğanın sürekliliğinden ve sonsuzluğundan bir kısmı kestiği ve bunu belirli bir birliğe uygun olarak düzenlediği için, özellikle doğaya karşı insan kapasitesini ortaya çıkardı. Böylece bir parça alan bir araya getirildi ve kalan tüm dünyadan ayrıldı. Kapıda, olduğu gibi, insanın mekanı ile onun dışında kalan her şey arasında bir bağlantı olduğu gerçeği sayesinde, iç ve dış arasındaki ayrılığı aşmaktadır. Tam da açılabildiğinden, kapanması, bu alanın dışındaki her şeye, sadece yapılandırılmamış duvardan daha güçlü bir yalıtım duygusu sağlar. Köprü sessiz, ama kapı konuşuyor. İnsanın kendisi için bir sınır oluşturması; ancak özgürlüğü ile, yani bu sınırı yeniden kaldırabileceği, kendi dışına yerleştirebileceği kesinlikle gereklidir.
Ayrılık ve bağlılık faktörleri köprüde, eski doğanın kaygısı ve insanlığın endişesi olarak daha fazla görünecek şekilde karşılaşırsa; o zaman kapı söz konusu olduğunda, her ikisi de insan başarısı olarak daha düzgün bir şekilde görülür. Bu, köprüye kıyasla kapının daha zengin ve daha canlı öneminin temelidir. Hangi yönde bir köprünün tasarlandığı anlamda hiçbir fark yaratmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Oysa kapı, giriş ve çıkış arasındaki niyetin tam bir farkını görüntüler…

1- Durumu ve görünüşü resmi yapılmaya değer bulunan görüntüler için kullanılır.

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin