Hafif Çelik Yapı Sistemleri

By 22 Ocak 2019Blog

Ülkemizdeki inşaat sektöründeki genel eğilim; binaların ilk yatırım maliyetinin düşük olması, yani yatırımcısına getireceği kârın yüksek olması yönündedir. Fakat bu isteğin ilk amaçtan saptıran yönleri de var; binaların enerji maliyetlerinin çok yükselmesi, yani yaşam dönemi maliyetlerinin artması gibi… Dünya üzerindeki birçok ülke, bu durumla savaşmak için çeliği silah olarak kullanıyor. Aslına bakacak olursak; Türkiye çelik üretiminde dünya sıralamasının 11’incisi olmasına rağmen, ülkedeki inşaatların yalnızca %5’inde yapısal çelik kullanılıyor. Binaların amacının yatırımcısına para kazandırmaktan önce kullanıcısına verimli bir yaşam alanı sunmak olduğunu idrak edersek, biz de çelikle daha çok işbirliği yaparız. İşbirliği ihtimalini arttırmak için çelikle biraz daha tanışık olmalıyız.

Çelik Yapılar

Çelik yapılar, inşa etme yöntemi olarak iki farklı taşıyıcı sistem türüne sahiptir. İlki; sıcak çekilen ağır çelik hadde profilleri kullanılarak inşa edilen çelik iskelet sistemi, ikincisi ise; soğuk bükme ince cidarlı profiller kullanılarak inşa edilen duvar ve döşeme taşıyıcılardır. Yazıda bu iki taşıyıcı sistemden ikincisi olan hafif çelik üzerine yoğunlaşacağız.

Hafif Çelik Yapılar

Hafif çelik diğer taşıyıcı sistemlere oranla daha yüksek dayanıma sahiptir. Sisteme dayanım gibi temel özelliklerini edindirmek için iki yüzeyi de çinko ile kaplanan -bu işleme galvanizleme denir- ince cidarlı çelik saclar soğuk şekillendirme yöntemi ile bükülür ve taşıyıcı profil haline getirilir. Çelik malzeme kesitinin ince cidarlı olması yani hafif olması nedeniyle “Hafif Çelik” diye adlandırılır. Ses, ısı ve nem yalıtımına imkan veren, hızlı yapımı ile zaman kazandıran bir sistemdir. Yapı malzemeleri arasında günümüz sürdürebilirlik gündeminde hedefe ulaşmayı sağlayan en üstün sistem olduğunu söylemek mümkün.

İsrail'de çelik strüktür kullanılan bir yapı

İsrail’de çelik strüktür kullanılarak yapılan bir yapı – © images.adsttc.com

Ana Yapı Strüktür Diyagram

Aynı yapının strüktür diagramı – © images.adsttc.com

Hafif Çelik Yapıların Sektörde İlerleyişi

Hafif çelik profillerin yapı endüstrisine girişi inşaat sektöründen çok önce otomotiv, tren, uçak endüstrileriyle olmuş. Daha sonrasında iç mekan bölme elemanları ve çatı sistemlerinde doğan hafif eleman ihtiyacı neticesinde sektöre giriş yapmış. Bu girişi takip eden yıllarda endüstri yapıları ve rekreasyon alanlarında; basit yapı ve üst örtü sistemleri için kullanımı yaygınlaşmış. Hafif çelik çerçeve sistemin ahşap iskelet yapım sistemiyle benzerlik göstermesi ve ahşaba göre birçok noktada daha avantajlı olması zamanla ahşabın yerini almasına yol açmış. Zamanla endüstrileşen bu sistemde taşıyıcılar ana ve ara elemanlar olarak ayrışır. Sistem duvar-döşeme olarak çalışır. Yani taşıyıcı elemanlar duvar ve döşemelerin arasına belli aralıklarla konumlanır. Bunlar birbirlerine bazı yatay elemanlar ve özel bağlantılar ile bağlanarak duvar ve döşemeleri taşıyıcı haline getirir. Bu şekilde oluşturulan iskeletin dış kaplaması ahşap lambriler tutturularak yapılır. Bu işleyiş ahşap sistem kurulum yöntemiyle aynıdır fakat çelik malzemesi ahşaba nazaran daha dayanıklı, esnek ve modern olduğu için günümüz şartlarında tercih sıralamasında öne geçmiştir. Aynı eksende günümüze baktığımızda teneke kutularından yapısal kazıklara kadar çok geniş bir yelpazede kullanımı görülmekte. Soğukta bükme yöntemi ile üretilen hafif çelik, modern yaşamın tüm alanlarında hayatımızı kolaylaştırmasıyla vazgeçilmez bir yapı malzemesi olmuştur.

Hafif Çelik Sistemler ve Deprem

Güncel yapı sistemimiz hafif çeliğin ülkemizle tanışıklığı 17 Ağustos 1999 depremi sonrası olmuştur. Bu büyük yıkım sonrası piyasaya “depreme dayanıklı” sloganıyla yeni yapım teknikleri sunulmuştu. Hafif çelik yapım sistemi bunların arasından sıyrılıp talep artışı ve üretim potansiyeli ile günümüze kadar gelmiştir. Bu sistemin pazarda dikkat çekmesi ve günümüze kadar ulaşması elbette hayatımızı kolaylaştırmayı sağlayan birçok etmen sayesindedir. Bu etmenlerin başlıcaları; ismini aldığı hafif olma durumu, sistematize edilebilirliği sayesinde kolay üretilip hızlı monte edilebilirliği, atıksız temiz bir şantiye ortamı oluşturması, Türkiye inşaat sektörünün parlayan yıldızı betonarme ile maliyet koşulları karşılaştırmasında rekabet edecek kadar uygun fiyatlandırmalara sahip olmasıdır. Ülkemizde hala olması gerektiği kadar yer edinemeyen çeliğe haksızlık ettiğimizi söylemek mümkün…

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin