Güneş Enerji Santralleri

By 31 Aralık 2018Blog

Güneşin Çocukları

Bu yazıya, güncel sorunlarımızın başında gelen enerji meselesine yardımcı olmasını temenni ederek başlamak istiyoruz. İlk olarak kendimize şu soruları sormalıyız; ‘’dünya bu konuda neler yapıyor? Türkiye neler yapmıyor? Biz neler yapabiliriz?’’. Bu soruların hepsinin ortak bir cevabı var; ‘’güneş enerjisi santralleri’’. Güneş, Dünya’mızı yaşatan yegane gök cismi… Biz gezegenin üstündekiler de bu büyük yıldız sayesinde Dünya’mızı daha yaşanılır kılmak adına her geçen gün yeni adımlar atıyoruz.

Dünyanın Neden Kurtarılmaya İhtiyacı Var?

Çevresel faktörlerin alarm vermeye başladığı, artan ihtiyaç ve isteklerin büyümesi sonucu kabul edilebilir maksimum sınıra ulaştığı küresel düzende; ekonomik, çevreye uyumlu ve uygulanabilir yeni opsiyonlar aranmakta. Bu endişelerin yarattığı problem ve çözümlerin merkezinde de enerji var.
Enerji ihtiyacı insanlık için inkar edilemez bir gereksinim. Artık günümüzde, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sadece tüketiyor olmak negatif bir anlam kazandı. Bunun bir getirisi olarak; enerjinin artık tüketim odaklı olmaktan sıyrılıp, üretilebilen bir ürün haline gelmesi sağlanmaya çalışılıyor.

Dünyayı Nasıl Kurtarabiliriz?

Enerji artık sürdürebilirlik bağlamında ele alınıyor. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bizleri ‘’temiz enerji’’ kavramı ile tanıştırdı. Üretimi yapılacak enerjiyi (ki bu durumda üretilecek yerine dönüştürülecek enerjiyi demek daha doğru) doğada var olandan seçip aynı berraklıkta doğaya geri vermek amaçlanıyor. Bu bağlamda şunu belirtmeliyim ki; yenilenebilir enerjilerden bir tanesi olan Güneş Enerjisiyle ilişkimizi arttırmalıyız.

IKEA Güneş Enerji Santralleri

IKEA firması tükettiği tüm enerjiyi yenilenebilir enerjiden karşılamak istiyor. – © enerjibes.com

Güneş Enerji Santralleri

Güneş’in Dünya ile paylaştığı ışığı kullanarak yaşamımızı idame ettirdiğimiz, sanırım bilmemiz gereken en büyük gerçeklerden bir tanesi… Yokluğunu 1 saat bile yaşasak işler geri dönülemez derecede karışır. Gecemizi gündüzümüzü beraber geçirdiğimiz Güneş’e hayatımızda daha çok yer vermenin vakti geldi. Ben diyorum ki, hepimizin birer güneş enerji paneli olsun. Güneş ile aramızı sıkı tutalım. Dünya daha az yorulsun. Hatta işi büyütelim ve en önemlisi güneş enerjisi santrallerini çoğaltalım.
Güneş santralleri bir çeşit elektrik santralleridir. Çok sayıda güneş panelinden oluşurlar. Bireysel amaçlı kullanımının yanında çok daha büyük ölçeklerde; şehir şebekesine güç aktarmak, yerleşim birimlerinin enerjisini sağlamak gibi amaçlara hizmet ederler.
Verimli üretim sağlanan bölgelerdeki güneş santralleri oldukça etkili bir üretim gücüne sahip. Mesela 300 km2 alana yayılan güneş santrali 20 GW güç üretir. Başka bir örnek olarak; Mersin ilinin yüz ölçümünün 50’de 1’i oranında alanı güneş panelleriyle kaplarsak, 8.5 milyon evin enerji ihtiyacı karşılanmış olur.

Kamuthi Güneş Santrali

Kamuthi güneş santrali, 10,36 kilometre karelik alanda inşa edilen tesis 2,5 milyon güneş paneline sahip. Hindistan’da bulunan tesis, dünyanın en büyük güneş enerji santrali. – © enerjibes.com

Verimli üretim için Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak alanın birçok yönden uygunluğa sahip olması gerekiyor. İlk olarak güneşlenme oranı yüksek olmalı. Bu bakımdan Türkiye’nin güney bölgeleri en uygun alanlar. Güneş enerji santralinin kurulacağı alanın düz olması da bir başka etken. Herhangi bir gölgeye maruz kalmadan güneşten maksimum seviyede yararlanılıyor olması tercih edilir. Bu yüzden çevresinde güneşi engelleyecek dağlar olmamalı. Santralin kurulacağı alanın şebekeye yakın olması da önemli. Çünkü üretimin devlete satılması amaçlanır. Aynı zamanda alanın güneşlenme değerleri, sıcaklık, nem, rüzgar gibi verilerinin gözlem altına alınıp belki deneme amaçlı küçük sistemler kurulabilir. Hatta ülkemizde bu deneme sistemleri için hizmet veren çok sayıda firma mevcut. Tüm bu işlemlerin yanında; santralin kurulacağı alana karar verdikten sonra yörenin yerlilerini bilgilendirmek gerekir, onları etkilemeyecek şekilde güvenlik sorunlarının gözden geçirilmesi de dikkate alınması gereken bir başka aşama.
GES bölgesi belirlendikten sonra artık yasal işlemlerin sırası gelir. 500 KW’a kadar olan elektrik üretiminde bireysel çalışılabilir. Fakat 500 KW’dan sonrası için şirket olmak gerekiyor. Bu şirketin güneş enerjisi hakkında danışmanlık veren firmalarla yapması gereken belirli anlaşmaları olması da zorunlu. GES kurulumunda son aşamalara geldik sayılır. Buraya kadar olan kısımları yapmak için gereken maddi kaynak, devletin teşvik amaçlı verdiği kredilerden sağlanacak.

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin

... Whatsg