Eyfel Kulesi

By 8 Ocak 2019Blog
Eyfel Kulesi - APEC Blog

Paris işgal altında… Hitler Paris’i ele geçirdiğinde şehrin en ünlü yapıtı olan Eyfel Kulesi’ni görmek istediğini söyler. Eyfel’e geldiklerinde, asansörün halatlarının işgalden önce Fransızlar tarafından koparıldığını görürler. Tepeye ulaşmak için uzun bir merdiven tırmanmaları gerektiğini fark eden Hitler, vazgeçer. Böylece Hitler gördüğünüz fotoğrafları çektirir.

Bir zaman sonra Hitler Paris’i daha fazla işgal altında tutamayacağını anlayınca, Eyfel’in bombalanmasını emreder. Fakat bu kötü emre uymayan Alman General Dietrich Von Choltitz kuleyi kurtarır.

Paris dendiği zaman zihinde canlanan ilk görselin Eyfel Kulesi olduğunu söylemek mümkün. Bu devasa yapı, yapıldığı tarihten bu yana görsel algı açısından birçok tartışmanın göbeğine oturmuştur. Seine Nehri kıyısındaki Champ de Mars parkından arşa doğru yükselen Eyfel Kulesi; bazılarına göre bir hurda yığını, bazılarına göre ise benzersiz mimari bir başyapıt…
Yapı; 1876 yılında Philadelphia’da telefon, 1878 yılında Paris’te mikrofon, 1939 yılında New York’ta televizyon gibi birçok önemli buluşun ilk defa dünyaya tanıtıldığı Expo fuarlarının 1888 yılında Barselona’da düzenleneni için Fransız mühendis Gustave Eiffel tarafından demirden bir kule projesi olarak hazırlanır. Yani aslında Eyfel Kulesi en başında Paris için değil Barselona için hazırlanmış bir tasarım. Fakat Barselona heyeti kuleyi şehrin mimari yapısına uygun bulmaz ve reddeder. Gustave Eiffel şansını bu sefer de Paris belediyesinde dener. Paris belediyesi projeye farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Fransız Devrimi’nin yüzüncü yılı için Paris’te 1889 yılında bir Expo düzenlenecektir. Bu Expo’da Sanayi Devrimi sonrasında oluşan demir, çelik yarışına yeni bir soluk getirecek ve tamamı demirden yapılacak olan dünyanın en uzun yapıtını sergileme fikri Paris belediyesi tarafından benimsenir ve projeye onay verilir. Fransızlar bu proje ile dünyaya üstünlüklerini kanıtlayacaklarına inanmış olmalılar ki; o dönemde gelen birçok tepkiye karşın projeye başlanır.

Eyfel Kulesi - APEC Blog

Eyfel Kulesi yapım aşama görselleri – Copyright © amp.businessinsider.com

Eyfel Kulesi o zamana kadar yapılmış yapı ve yapım anlayışlarına göre çok daha farklıydı. Roma’da bulunan San Pietro Bazilikası’nın kubbesinden ya da Kahire’deki Keops Piramidi’nden daha yüksekti. Bununla beraber yapımı onlardan çok daha farklı bir yöntemle; çelik kemer ve kafes kiriş ile yapılmıştı. Kule dört adet beşik kemerden oluşuyordu. Bu kemerlerin tasarımı süresince statik gereklilikler ve mühendisin tasarım anlayışı etkili olmuş gibi görünüyor. Kemerlerin ayakları için eğrisel bir yolda hareket etmesi gereken asansörlere ihtiyaç vardı. Asansörler için ABD’deki Otis Elevator Company ile çalışıldı. Otis Elevator Company asansörleri cam kafes olarak tasarladı. Bir yıldan daha kısa bir sürede çok az iş gücü ve maliyetle inşaası tamamlanmıştı. Döneminin mühendislik ve tasarım harikası sayılabilirdi. Çok tepki toplamış, olumsuz birçok görüşle savaşmış fakat sonunda kendini kabul ettirmişti. 1930 yılında New York’ta Chrysler Binası yapılana kadar, 300 m yüksekliğiyle dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldı.

1889 yılında Paris Expo başladı ve sonraki 6 ay içerisinde masrafının çoğunu karşılayacak kadar turist ağırladı. Bunu farkeden yetkililer kulenin 20 yıl daha ayakta kalması kararını aldılar. Ama bu noktada bir sorun oluştu. Paris halkı bu durumdan rahatsızdı. Eyfel Kulesi’ni Paris’e yakıştıramayan halk, 20 yıl daha kalacak olması durumuna karşı çıktılar. Şöyle bir bildiri yayınlandı:

“Biz yazarlar, heykeltıraşlar, mimarlar, ressamlar, Paris’in bugüne kadar hiç dokunulmamış güzelliğinin tutkun aşıkları; değeri bilinmemiş Fransız zevki adına, tehdit altındaki Fransız sanatı ve tarihi adına, başkentimizin tam ortasına yararsız ve canavar görünümlü Eiffel Kulesi’nin dikilmesine var gücümüzle, tüm öfkemizle karşı çıkıyoruz. Paris kenti, giderilemeyecek biçimde alçalmak ve çirkinleşmek için, bir makine yapımcısının tuhaf ve ticari hayallerine daha uzun süre katlanabilecek midir? Zira ticari Amerika’nın bile istemediği Eyfel Kulesi, Paris’in ayıbıdır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın.

Bu kararla birlikte yirmi yıl boyunca yüzyılların dehası ile hala titreyen bu şehrin üzerinde kara bir leke gibi uzanan, perçinlenmiş demir levhalardan yapılmış tiksindirici bir sütunun tiksindirici gölgesini görmek zorunda kalacağız.”
Bildiride bahsedilen ‘’yararsız’’ olma durumuna bir çözüm olabilmek ve kulenin 20 yıllık izni bittiğinde yıkım vaktini yok etmek amacıyla Eyfel Kulesi’nin tepesine radyo vericisi yerleştirme kararı alınır. Radyo vericisi ve kule mutualist bir ilişki içine girer. Kule, yüksekliği sayesinde radyo dalgalarını uzak mesafelere iletebiliyor ve kendine bir işlev eklemiş oluyordu. Daha sonrasında ise televizyon hayatımıza girdi ve bu sefer de televizyon vericileri Eyfel’in tepesindeki yerini aldı.

Eyfel Kulesi - APEC Blog

Eyfel Kulesi’nde çalışan işçiler,1932

Eyfel’in güzelliği, işlevselliği, Paris şehir görünüşüyle olan uyumu, hala tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Güzellik anlayışının göreceliliği bir kenara dursun; Eyfel’i beğenen, beğenmeyen herkesin bu kulenin tepesine, Paris’i izleyecek en güzel manzaraya çıkıp baktığında göreceği ve hissedeceği aynıdır. Üstelik Eyfel, kendisini sevmeyenlerin kendisini göremeyecekleri bir noktada, kendi üzerinde bu güzel manzarayı sunuyor.

Eyfel Kulesi - APEC Blog

Eyfel Kulesi’nin Seine Nehri kıyısından görünümü – Copyright © toureiffel.paris

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin