Beit Beirut

By 16 Ocak 2019Blog

Beit Beirut, Beyrut’un tarihinin ve iç savaş mücadelesinin sergilendiği bir müze ve kültür merkezidir. Restore edilmeden önce “Sarı Ev” ya da ‘’Barakat’’ adıyla anılan bina; restore edilip kültür merkezi olarak kullanılmaya başlandı ve Beit Beirut adıyla anılır oldu. Barakat Binası 1924 yılında Nicholas Barakat ve eşi Victoria için Lübnanlı ünlü mimar Youssef Aftimus tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bina iç savaş patlak verip Hristiyan militanlar yerleşene kadar Lübnan’ın orta sınıf ailelerini barındırıyormuş.

Beit Beyrut Barakat Binası

Eski adıyla “Barakat binası” ya da “Sarı Ev”
© middleeasteye.net

Barakat Binası’nın konumu savaş bölgesinin çok net görüldüğü bir noktadaydı. Bu sebeple keskin nişancılar için vazgeçilmez hale gelmişti. Savaşan iki tarafı birbirinden ayıran sınır çizgisi durumunda olması sebebiyle önemli bir konumdaydı. Sarı Ev Sodecco Kavşağı olarak bilinen; Beyrut’un batısındaki Müslüman ve doğusundaki Hristiyan mahallelerini ayıran yola çok iyi baktığı için, çevreyi kontrol etmek gibi askeri amaçlar için kullanılmıştı.

Restorasyon Sonrası Beit Beyrut

Restorasyon sonrası Beit Beirut görselleştirmesi
© jesco-cte.com

Gelişen olaylar çerçevesinde iç savaş Barakat Binası’nda ciddi tahribata sebep olmuş; tekrarlanan vandalist eylemlerle yıpranan yapı, ihmallerle beraber iyice harap olmuş. Bütün bu gelişmeler sonucunda sahipleri binayı satmaya karar vermiş. 1997 yılında binanın yıkılmasına karar verilmiş. Fakat mimar Mona Hallak tarafından yıkımı durdurulmuş. Daha sonrasında bir kısım insan bina için yoğun bir mücadeleye girişip birçok eylem yapmış. 2009 yılında binanın müze ve kültür merkezi olması için Lübnanlı mimar Youssef Haider liderliğinde restore çalışmalarına başlanmış. Binanın açılışı; Beyrut ve Paris belediyeleriyle beraber Lübnan’daki Fransız büyükelçiliği işbirliği ile inişli çıkışlı ve maceralı bir sürecin sonucunda tam olarak 2017’yi bulmuş.

Mimari Kararlar

Yapının tamamı aynı zamanda binaya ‘’Sarı Ev’’ isminin verilmesine de neden olan koyu sarı renkli Deir el Qamar kireçtaşları kullanılarak yapılmış. Klasik Osmanlı tarzında inşa edilen bina; çatı terasına ek olarak iki katlı ve dört katlı konut bloğundan oluşmakta. İki blok cephesi, ferforje işiyle süslenmiş açık bir sütunla bir araya getirilmiş. Bloklar arka bahçedeki peyzajlı bahçeye ve binaların merdivenlerine ana girişe bağlanan merkezi bir avlu ile ayrılmakta. Binanın şehre bakan cepheleri, ince demir işçiliği ile dekore edilmiş ve yükseltilmiş sütunlarla birleştirilmiştir.

Beit Beyrut Restorasyon Sonrası

Beit Beyrut restorasyon sonrası kolonların çelik çözümler ile yenilenmiş hali – © Ali Güzel

Tarihe görsel bir kanıt olması beklenen bu binanın restorasyonu için modern bir ek inşaatın yapılması öngörülmüş. Binanın savaş sebebiyle ağır hasar görmüş güney cephesine beton bir koloni eklenmiş. Bu kolonlar estetik görüntünün yanında; yapımında kullanılan yerel malzemeler ve yapım tekniği ile taştan betona geçişin karakteristik bir örneği olmuşlar. Savaş sonucunda binada oluşan kurşun deliklerine ve diğer tahribatlara dokunulmayarak savaşın bütün bu kalıntıları başlı başına bir sergi nesnesi haline gelmiş.

Beit Beyrut - APEC Blog
Beit Beyrut - APEC Blog

Bina mermi izleriyle dolu sütunları ve cephesiyle; Beyrut’taki iç savaşın önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Lübnanlı entelektüeller ve mimarlar; bu kolektif anının bu toplumsal bölünmeleri onarmak için Lübnanlılara yardım edeceğini savunmaktalar. Restorasyon kararları da bu düşünce ekseninde verilmiştir. Dış cephenin tadilatı tamamlanmış olmasına rağmen, binanın yıkık cephesinin zemin ve ilk katlarına şehrin savaş tarihinin bir hatırlatıcısı olarak dokunulmamış. Hatta keskin nişancı barikatları dahi aynı konumunda bırakılmış. Birinci kat, iç savaşı olduğu gibi yansıtır.

Eklenen beton destekler © Ali Güzel

Binanın ikinci katı; Beyrut’un tarihini anlat belgeler, kayıtlar ve belediye arşivi ile bir sergi niteliğinde. Üst katlar ise; kültürel, sanatsal ve müzikal etkinliklerin sergilenmesi için kullanılıyor. Kısacası Beit Beirut binasının bir müze, kültürel ve sanatsal bir buluşma yeri, Beyrut şehir arşivi, şehir planlama ofisi ve yeraltı otoparkı olmak gibi birçok fonksiyonu var.

Duvarlarda görülen mermi izleri

Duvarlarda görülen mermi izleri – © Ali Güzel


Beit Beyrut Restore edilen pencere, strüktür, döşeme, duvarın iç görünümü

Restore edilen pencere, strüktür, döşeme, duvarın iç görünümü © Ali Güzel

Bugün bu bina, iç savaştan kalan izlerin getirdiği “savaş mimarisi” ve iç mimari kombinasyonuyla sıradışı bir yapıdır.

Yorum ekle

Gizlilik İlkeleri & Kullanım Koşulları

APEC’in web formunu dolduran müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, APEC’in web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini APEC’in info@apec.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Veri Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz değerli müşterilerimizin, kendi beyanlarınız ve rızanız çerçevesinde, aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: Unvan : APEC Çelik Yapı Sistemleri San. ve Tic. Anonim Şirketi Adres : Beyaz Karanfil Sok. No: 14 4. Levent Beşiktaş İstanbul Türkiye Ticaret Odası bilgisi : 375557Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, sizler ile olan sözleşmelerimizin ifası amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.Kişisel Veriler Hangi Yollarla Toplanmaktadır?Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu, internet sitemize üyelik sırasında paylaşılan iletişim formları, mağazalarımızdan veya telefon ile yapacağınız alışveriler sırasında Şirketimiz ile paylaştığınız bilgiler, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz mesafeli satış sözleşmeleri veya muhtelif sair sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.Şirketimiz hiçbir şekilde, tarafınızdan, Şirketimiz ile paylaşılmayan verilerinize bilginiz, rızanız dışında erişmemekte, temin etmemekte, sair üçüncü kişilerden veri devir almamaktadır.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimiz ile olan iletişimsizimin geliştirilmesi, mesafeli satış sözleşmelerimizin ve sair sizlerle olan sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, müşterilerimizin ilgi alanlarının tespiti ile müşterilerimize ilgilenebilecekleri, ilgi alanlarına giren ürünler hakkında bilgi verebilmek, istatistiksel analizler yapmak, kampanyalarımız, promosyonlarımız hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, anketler düzenleyebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde İlkelerimiz Nelerdir?Şirketimiz, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve imhası süreçlerinin tamamında, hukuka ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, sadece kişisel verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel verilerin, Şirketimizce, toplanması, işlenmesi, imhası süreçleri Şirketimizce şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve Şirketimize dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin nezdimizde mevcut olup olmadığı ve/veya ne şekilde işlenmekte olduğu hususlarında bilgi alma taleplerinizi iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz, talebiniz üzerine derhal silinecektir. Kişisel verilerinizin saklanmasında, Şirketimizce gerekli gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmaktadır.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, şirketimiz ile alakalı olan kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Ayrıca, üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçları ile paylaşılan kişisel verileriniz ve kredi kartı bilgileriniz kesinlikle, diğer üyeler ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu?Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz ve iş birliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (örneğin; kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız: i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz: info@apec.com.tr Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz: info@apec.com.trTaleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır?Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

APEC İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

APEC personel işe alım süreçleri şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.

İş başvurularınızı Kariyer.net ve Linkedin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Kariyer.net Linkedin